ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξή μας ως πρώτου πλήρως καθετοποιημένου ελληνικού ομίλου στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας.

Βασική μας επιδίωξη είναι να ακολουθούμε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που να έχει ως γνώμονα την ποιότητα και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία.

ΣΤΟΧΟΙ

Για την επίτευξη του οράματος μας θέτουμε τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

 • Δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Έγκαιρη και απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας
 • Συνεχής βελτίωση και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα του κλάδου μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης των ανθρώπων μας και της αναβάθμισης του εξοπλισμού μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σεβασμός στο περιβάλλον και ο οικολογικός χαρακτήρας των προϊόντων μας αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής μας ταυτότητας:

 • Η ανακύκλωση αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή μας στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Εφαρμόζουμε επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν ως βασικό στόχο τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τα προϊόντα συσκευασίας που παράγουμε προέρχονται κατά σημαντικό μέρος από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και είναι 100% ανακυκλώσιμα.
 • Αυξάνουμε συνεχώς τα σημεία συλλογής των υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, χαρτοβιομηχανίες, μεταποιητές χαρτονιών και εμπόρους χάρτου.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο επίκεντρο της επιτυχίας μας βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή και εξέλιξη των ανθρώπων μας, ως μονάδες και ως σύνολο.

Το ταλέντο, η προσήλωση στην επίτευξη υψηλών προσωπικών και εταιρικών στόχων και η ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που επιλέγουμε. Μαζί τους μοιραζόμαστε κοινές αξίες και  ένα εταιρικό περιβάλλον που συνδυάζει ακεραιότητα και επαγγελματική διάκριση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αποδεικνύουμε έμπρακτα την οικολογική και κοινωνική μας υπευθυνότητα:

 • Προωθώντας και υποστηρίζοντας την ανακύκλωση σε σχολεία και Δήμους με παροχή δωρεάν κάδων ανακύκλωσης σε συνδυασμό με ενημερωτικές παρουσιάσεις.
 • Έχοντας συστήσει ομάδα συμμόρφωσης, η οποία φροντίζει για τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στους βασικούς τομείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, εργασιακή ηθική, διατηρήσιμη ανάπτυξη), μέσω μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.
 • Σεβόμενοι τα ατομικά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας και παρακινώντας τους να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής.
 • Διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων δικαίου, απορρίπτοντας κάθε μορφή διακρίσεων και εκμετάλλευσης στον εργασιακό χώρο.

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX