ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Γιατί είναι απαραίτητη η Ανακύκλωση


Το χαρτί αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πόρο σε παγκόσμια κλίμακα, αφού στις ημέρες μας παράγονται πάνω από 500.000.000 τόνοι χαρτιού και χαρτονιού, όταν πριν από 20 χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν ο μισός.


 

Επειδή ο κύριος όγκος του χαρτιού εξακολουθεί να προέρχεται από επεξεργασία ξυλείας, το χαρτί επιβάλλεται να υφίσταται ακόμη και ολοκληρωτική ανακύκλωση, ώστε να μην απειλούνται με αφανισμό δέντρα και δασικές εκτάσεις. Ένας ακόμη λόγος που είναι απαραίτητη η ανακύκλωση του χαρτιού είναι επειδή το εναλλακτικό υλικό παραγωγής του (πρωτογενές χαρτί από ξύλο) εγείρει ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Πρέπει ακόμη να λάβουμε υπ’ όψιν ότι το χαρτί στη φύση διασπάται μεν πιο εύκολα από άλλα υλικά (πχ. πλαστικό) με έναν μέσο χρόνο διάσπασης από τη φύση 20-30 ημερών, παρ’ όλα αυτά δεν παύει να ρυπαίνει το περιβάλλον ως ξένο σώμα. Η ανακύκλωση του έχει και άλλα οφέλη, αλλά το κυριότερο είναι η σημαντική συνεισφορά στη μείωση της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης και της κατανάλωσης ενέργειας.

 

Τι κερδίζουμε από 1 τόνο ανακυκλωμένο χαρτί


  • recycling icon1Σώζουμε 17 δέντρα
  • recycling icon2Εξοικονομούμε κατανάλωση ενέργειας & νερού κατά 50%
  • recycling icon3Πετυχαίνουμε λιγότερη ρύπανση κατά 74%
  • recycling icon4Μειώνουμε τα απορρίμματα προς τις χωματερές
  • recycling icon5Δημιουργούμε 5πλάσιες θέσεις εργασίας

 

Η σημασία της Ανακύκλωσης για τις βιομηχανίες


Το χαρτί κατασκευάζεται από ίνες κυτταρίνης σε υψηλή συμπύκνωση. Το χαρτί των απορριμάτων χωρίζεται σε κατηγορίες (ποιότητες) ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ίνες και την περιεκτικότητα του χαρτιού σε ξένες προσμίξεις.Όσο μεγαλύτερες είναι οι ίνες του χαρτιού, τόσο καλύτερη η ποιότητα του και τόσο υψηλότερη η τιμή της αγοράς του. Με την επαναλαμβανόμενη ανακύκλωση υποβαθμίζονται βαθμιαία οι ίνες (η ανάμιξη και η επεξεργασία με νερό τις σπάει και τις κονταίνει) και έτσι, το χαρτί δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθεί άπειρες φορές. Στις βιομηχανίες το χαρτί αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας τον χαρτοπολτό. (Ο υδροπολτοποιητής διαχωρίζει τις ίνες του χαρτιού, οι οποίες μαζί με το νερό συνθέτουν το μίγμα από το οποίο απομακρύνονται στη συνέχεια τα μέταλλα και οι διάφορες προσμίξεις). Ο καθαρός πολτός μπορεί να μετατραπεί σε προϊόν 100% ανακυκλωμένου χαρτιού ή μπορεί να αναμειχθεί με ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού που εν μέρει αποτελούνται από ανακυκλωμένες ίνες.

 

Η ενεργή συμμετοχή του Ομίλου El Pack στην Ανακύκλωση


Ο Όμιλος El Pack, πλήρως καθετοποιημένος στην επεξεργασία και παραγωγή χαρτιού, επιδεικνύει σεβασμό στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του και τη βιώσιμη ανάπτυξη.Η ανακύκλωση αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή του Ομίλου στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης αφού τα προϊόντα συσκευασίας που παράγονται στον Όμιλο El Pack προέρχονται κατά σημαντικό μέρος από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και είναι 100% ανακυκλώσιμα. Για το σκοπό αυτό, αυξάνονται συνεχώς τα σημεία συλλογής των υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, χαρτοβιομηχανίες, μεταποιητές χαρτονιών και εμπόρους χάρτου.


Συγκεκριμένα, στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ γίνεται συγκέντρωση, διαλογή, κατηγοριοποίηση, συμπίεση, τεμαχισμός και δεματοποίηση του αποκόμματος πριν μεταφερθεί στη μονάδα της χαρτοποιίας για καθαρισμό, βιομηχανοποίηση και παραγωγή χαρτιού.


Η ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, επίσης μέλος του Ομίλου El Pack, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένων χαρτιών συσκευασίας στην Ελλάδα. Η ετήσια δυναμικότητα ανακύκλωσης φτάνει τα 50.000.000 kg χρησιμοποιημένων χαρτιών συσκευασίας.


Η γραμμή παραγωγής τροφοδοτείται από τα αποκόμματα των συσκευασιών και παράγει κάθε χρόνο περισσότερα από 35.000.000 kg ανακυκλωμένου και ανακυκλώσιμου χαρτιού συσκευασίας, το οποίο είτε χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στις μονάδες παραγωγής χαρτοκιβωτίων του Ομίλου, είτε πωλείται σε παραγωγούς χαρτονιού, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τριπλό όφελος για την εθνική οικονομία: μειώνεται ο όγκος των χάρτινων απορριμάτων που θα κατέληγαν στις χωματερές, μειώνεται η εξαγωγή κεφαλαίων που θα απαιτούνταν για να εισαχθούν αντίστοιχες ποσότητες πρώτων υλών από το εξωτερικό και η προστιθέμενη αξία της δημιουργίας πρώτης ύλης από υλικά που σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, παραμένει στη χώρα μας προσφέροντας θέσεις εργασίας.

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX