ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2013
2014
2014 IFRS
2015
2016
Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Σίγμα Πακ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις Σίγμα Πακ Α.Ε.

El Pack Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις El Pack A.E.

El Pack Group

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις El Pack A.E.a

Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Σίγμα Πακ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις Σίγμα Πακ Α.Ε.

El Pack Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις El Pack A.E.

El Pack Group

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις El Pack A.E.

Σίγμα Πακ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

El Pack Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

Σίγμα Πακ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

El Pack Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

El Pack Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

Έκθεση Δ.Σ.

Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

Έκθεση Δ.Σ.

Σίγμα Πακ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

Έκθεση Δ.Σ.

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX